fbpx
GARA
ОКОЛНА СРЕДА

ОКОЛНА СРЕДА Луксозен апартамент

Проектът изискваше създаване на 4 различни стаи среди в различни стилове, следващи дадената спецификация. Като цяло имаше много творческа свобода при тълкуването на дадените теми.